கருஞ்சீரகத் தூளை தேனில் கலந்து சுடுநீருடன் சாப்பிட்டு வந்தால் . .

கருஞ்சீரகத் தூளை தேனில் கலந்து சுடுநீருடன் சாப்பிட்டு வந்தால் . . .
கருஞ்சீரகத்தை எடுத்து நன்றா‌ தூளாக பொடித்து, இதனுடன்தேன் கலந்து, சுடுநீருடன் சாப்பிட்டு வந்தால் சிறுநீர்க் கல் கரையும், சிறுநீர் அடைப்பு அகலும். மாதவிடாய்ப் போக்கு சீராகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *