மூலிகை பாராசிட்டமால் -ஸுதர்சன சூர்ணம்

மூலிகை பாராசிட்டமால் -ஸுதர்சன சூர்ணம்

மூலிகை பாராசிட்டமால் -ஸுதர்சன சூர்ணம்
(ref-சாரங்கதர சம்ஹித – மத்யமகண்டம்)

யார் சொன்னார்கள் -ஆயுர்வேத சித்த மருந்துகள் வேலை செய்ய தாமதம் ஆகும் என்று ?
சாதாரண காய்ச்சலுக்கு யார் ஆயுர்வேத சித்த மருந்துகளை நாடி வருகிறார்கள் ?-விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நோயாளிகளை தவிர ..
(ஆனால் என்னிடம் காய்ச்சலுக்கும் பெரியவர்களும் ,பச்சிளம் குழந்தைகளும் ஆயுர்வேத வைத்தியம் பெற என்னிடம் வருவதுண்டு )

ஆயுர்வேத மருந்தில் காய்ச்சலை ஊசி மருந்தை விட வேகமாக குறைக்கும் மருந்து வேண்டுமா நண்பர்களே ?
அது இந்த சுதர்சன சூர்ணம் தான் அது ..

தேவையான மருந்துகள்:

1. கடுக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) – ஹரீதகீபலத்வக் 10 கிராம்
2. தான்றிக்காய் (கொட்டை நீக்கியது) – பிபீதகீபலத்வக் 10 “
3. நெல்லிமுள்ளி – ஆமலகீபலத்வக் 10 “
4. மஞ்சள் – ஹரீத்ரா 10 “
5. மரமஞ்சள் – தாருஹரீத்ரா 10 “
6. கண்டங்கத்திரி – சண்டகாரீ 10 “
7. முள்ளுக்கத்திரி – ப்ருஹத்தீ 10 “
8. கிச்சலிக் கிழங்கு – ஸட்டீ 10 “
9. சுக்கு – சுந்தீ 10 “
10. மிளகு – மரீச்ச 10 “
11. திப்பிலி – பிப்பலீ 10 “
12. மோடி – பிப்பலீமூல 10 “
13. பெருங்குரும்பை – மூர்வா 10 “
14. சீந்தில் கொடி – குடூசீ 10 “
15. சிறுகாஞ்சூரி – துராலபா 10 “
16. கடுகரோஹிணீ – கடுகரோஹிணீ 10 “
17. பர்பாடகம் – பர்பாடக 10 “
18. கோரைக்கிழங்கு – முஸ்தா 10 “
19. நீர் பிரம்மி (காய்ந்தது) – நீர்ப்ரஹ்மி 10 “
20. குருவேர் – ஹ்ரீவேர 10 “
21. வேப்பம் பட்டை – நிம்பத்வக் 10 “
22. புஷ்கரமூலம் – கோஷ்ட 10 “
23. அதிமதுரம் – யஷ்டீமது 10 “
24. வெட்பாலைப்பட்டை – குடஜத்வக் 10 “
25. ஓமம் – அஜமோதா 10 “
26. வெட்பாலை அரிசி – இந்த்ரயவ 10 “
27. கண்டுபாரங்கி – பார்ங்கீ 10 “
28. முருங்கை விதை – சிக்ருபீஜ 10 “
29. படிகாரம் – ஸ்படிக 10 “
30. வசம்பு – வச்சா 10 “
31. இலவங்கப்பட்டை – லவங்கத்வக் 10 “
32. பதிமுகம் – பத்மக 10 “
33. விளாமிச்சம் வேர் – உஸீர 10 “
34. சந்தனம் – சந்தன 10 “
35. அதிவிடயம் – அதிவிஷா 10 “
36. சித்தாமுட்டிவேர் – பலாமூல 10 “
37. மூவிலை – ப்ரிஸ்னீபார்ணீ 10 “
38. ஓரிலை – சாலிபர்ணீ 10 “
39. வாயுவிடங்கம் – விடங்க 10 “
40. கிரந்திதகரம் – தகர 10 “
41. கொடிவேலிவேர் – சித்ரக 10 “
42. தேவதாரு – தேவதாரு 10 “
43. செவ்வியம் – சவ்ய 10 “
44. பேய்ப்புடல் இலை – பட்டோல 10 “
45. ஜீவகம் – ஜீவக 10 “
46. ரிஷபகம் – ரிஷபக 10 “
47. இலவங்கம் – லவங்க 10 “
48. மூங்கிலுப்பு – வம்ஸலோசன 10 “
49. தாமரைக்கிழங்கு – பத்மமூல 10 “
50. காகோலீ – காகோலீ 10 “
51. இலவங்கப்பத்திரி – லவங்கபத்ரி 10 “
52. ஜாதிபத்திரி – ஜாதீபத்ரி 10 “
53. தாளீசபத்திரி – தாளீசபத்ர 10 “
54. நிலவேம்பு – பூநிம்ப 10 “

குறிப்பு:

ஜீவகம், ரிஷபகம் இவைகளின் மாற்றுச் சரக்காக பால் முதுக்கன் கிழங்கு மற்றும் சீந்தில் கொடி மொத்தம் இரண்டு பங்கும், காகோலியின் மாற்றுச் சரக்காக (பிரதிநிதி திரவ்யம் alias substitute drug) அமுக்கரா கிழங்கு ஒரு பங்கும் சேர்க்கவும்.

செய்முறை:

படிகாரத்தைத்
தவிர்த்து மற்ற சரக்குகளை நன்கு பொடித்துச் சலிக்கவும். படிக்காரத்தைப்
பொரித்துப் பொடித்து சலித்து சூர்ணத்துடன் ஒன்று சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.

அளவு:

1 முதல் 4 கிராம் வரை ஒரு நாளைக்கு 2-3 வேளைகள்.

தீரும் நோய்கள்:

தாதுக்களில் தங்கிய காய்ச்சல் எனப்படும் தாதுசுரம் (தாதுகாத ஜ்வர), குளிர் சுரம் போன்ற நச்சுக்காய்ச்சல்கள் (விஷமஜ்வர) மற்றும் பல வித காய்ச்சல்கள் (ஜ்வர), யானைக்கால் (ஸ்லீபாத), வயிற்றுப் பூச்சி (க்ருமி), தோல்நோய்கள் (சர்மரோக).

தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது

இப்போது சுதர்சன சூர்ணம் -மாத்திரை வடிவிலும் கிடக்கிறது
பொதுவாக காய்ச்சலுக்கு முதல் வைத்தியம் -வயிற்றுக்கு பட்டினி போடுவது
நிலவேம்பு குடிநீரில் உள்ள மூலிகைகள் படம் மற்றும் விளக்க பெற -இங்கே சொடுக்கவும்
மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஆயுர்வேத தீர்வு கட்டுரை படிக்க -இங்கே சொடுக்கவும்
விஷ காய்ச்சல் என வருகிறது -ஆயுர்வேத கட்டுரை படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்
சவால்
உடனடி காய்ச்சல் விட -லிங்க செந்தூரம் -ஒரு மிளகு எடை அளவுக்கு எடுத்து
-சுதர்சன சூர்ணம் ஐந்து கிராமில் கலந்து கொடுக்க -நீங்கள் காய்ச்சல்
வந்தவர்களுக்கு ஊசி போட்டால் எவ்வளவு வேகமாக குறையும் என்று நம்புகிறீர்களோ
-அந்த நேரத்தை விட சீக்கிரமாக காய்ச்சலை நீக்கும் என்பது எனது அனுபவம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *